Закон і справедливість — дві речі, які Бог з’єднав, а людина роз’єднала! фото

Віталій Скоцик - доктор економічних наук

  

У 2016 році в Сполучених Штатах Америки я зустрічався з американським політиком, сенатором США від штату Айова (1981), Головою Сенатського юридичного комітету Чарльзом Ернестом «Чак» Грасслі (англ. Charles Ernest Grassley), який розповідав мені, як функціонує їхня судова система. 


Я дуже уважно придивлявся до того, як працює юридична система Великобританії, і також було надзвичайно цікаво, як працює європейське судочинство, особливо, в таких країнах, як Франція і Німеччина.


Тому багато всього, що сьогодні аналізуємо щодо того, яким повинно бути судочинство у правильно сформованій системі управління державою, ми взяли з доробків нашої профільної ради і, звісно ж, з  мої власних напрацювань, які я робив під час міжнародних поїздок з метою глибокого вивчення і запозичення кращих ідей та досвіду у країнах Європи і Америки щодо різних ефективно діючих інструментів сьогоднішнього судочинства.


Чак Грасслі мені говорив дуже просто: «Ти, мабуть, здивуєшся, але Юридичний комітет Палати представників Конгресу США – це не просто орган державного управління, який формує законодавство і слідкує за судочинством в країні, це та одиниця, яка може позбавити права суддю довічно бути суддею». Я дуже здивувався, коли він мені сказав, що таким чином Юридичний комітет за період свого існування вже позбавив права бути суддею понад 10 тисяч людей. До речі, для того, аби позбавити суддівства в Сполучених Штатах Америки, достатньо людині написати скаргу в Юридичний комітет, який, до речі, 
дужешвидко здійснює розслідування. І цікаво, що причиною скарги може бути простонешанобливе звернення до людини, або багато інших причин, які в Україні сприймаються навіть несерйозно. 
 

Отже, судочинство в Україні, на моє переконання, мають здійснювати виключно суди: Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції, адміністративні і мирові суди. Відповідно до закону мають діяти місцеві та апеляційні суди. У громадах судочинство можуть здійснювати мирові суди і мирові судді у випадках і порядку, визначених законом. Судом найвищої інстанції у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України, а в системі адміністративних судів – Адміністративний суд України. 


Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої (Стаття 124. КУ). Хоча ми не раз дискутували щодо цього, і я б таки рекомендував прибрати поняття «творча робота», адже воно розмите, а потрібно залишити лише наукову та викладацьку діяльність. Інші вимоги щодо несумісності мають встановлюватися відповідним законом. Вимоги до мирового судді, умови його діяльності, а також порядок призначення та звільнення визначаються також відповідним законом. Призначення на посаду судді має бути безстроковим. Переведення судді до іншого суду здійснює Вища рада юстиції.


Проводячи аналог з системою Державних секретарів, так само і в системі судочинства повинна бути горизонтальна або вертикальна ротація суддів. Тобто суддя на довго не повинен затримуватися в одному суді й, тим паче, у межах однієї громади, чи одного регіону.


Незалежність і недоторканність суддів гарантують Конституція і закони України. Незаконний вплив на суддю категорично заборонений. Судді мають обіймати посади безстроково, окрім суддів Конституційного Суду України. Особливих прав набуває Вища рада юстиції, яка на нашу думку, повинна бути на вершині піраміди судочинства нашої держави. 

Отже, Вища рада юстиції:

  • – призначає на посади суддів судів загальної юрисдикції і адміністративних судів, переводить їх на посаду судді до іншого суду; 
  • – ухвалює рішення про зупинення повноважень суддів;
  • – ухвалює рішення щодо надання згоди на затримання, чи арешту судді; 
  • – вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів; 
  • – здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 

Вища рада юстиції складається з вісімнадцяти членів. Щороку відбувається ротація третини її складу. Строк повноважень членів Вищої ради юстиції складає три роки. Особа не може займати посаду члена Вищої ради юстиції два строки поспіль. Члени Вищої ради юстиції мають діяти на постійній основі і не мають права суміщати свою діяльність з іншими видами оплачуваної діяльності, крім наукової та викладацької. Вища рада юстиції відповідно до закону утворює кваліфікаційні, дисциплінарні та інші комісії, Судову адміністрацію, Національну школу суддів. Організацію і порядок діяльності Вищої ради юстиції визначає закон. 


З тієї практики, яку я почерпнув у світі я вважаю, що у верхній палаті парламенту - Сенаті, обов'язково має бути сформований Міжпалатний юридичний комітет. Цей комітет має повноваження  позбавити права суддівства будь-якого суддю в нашій країні. Але спочатку він направляє свою рекомендацію до Вищої ради юстиції (ВРЮ). Якщо ж ВРЮ ухвалює інше рішення, то сенатський комітет має право прийняти рішення про відсторонення судді на певний період часу, по якому ВРЮ все-таки зобов'язана завершити розслідування і винести компетентне рішення щодо такого судді. 

Читайте також
Виконавча влада в Україні: хто «крайній?»


На нашу думку, у системі судочинства має бути суттєво знижений статус Прокуратури. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення в суді здійснює  Прокуратура. Сюди відносяться і кримінальні справи, пов’язані з ухиленням від сплати податків. Організацію і порядок діяльності Прокуратури, статус державних прокурорів, гарантії їхньої незалежності визначає закон. Для забезпечення права на захист від обвинувачення, а також для надання юридичної допомоги під час вирішення справ у судах та інших органах має діяти професійна Адвокатура. 


Контроль за діяльністю нижчого суду здійснює вищий суд, а контроль за діяльністю Верховного Суду України та Адміністративного суду України здійснює Вища рада юстиції.


У структуру судочинства входить судова поліція, судово-ревізійна комісія, Нотаріат та Рахункова палата. Вказані структури функціонують на основі судового регламенту, затвердженого  Сенатом. 


Судова поліція має забезпечувати передачу справ до суду, додержання правопорядку під час здійснення судочинства та виконання вироків, а судово-ревізійна комісія має контролювати правильність використання коштів бюджетними організаціями. 


Нотаріат здійснює і підтверджує дії, пов'язані з набуттям, користуванням та розпорядженням усіма видами власності. Рахункова палата має контролювати правильність витрачання бюджетних коштів держави. Вказані структури функціонують на основі судового регламенту, який обов'язково має затверджуватися Сенатом.


Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України, законів України та у передбачених Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України. 


І не допустимим є конфлікт, на кшталт протистояння у 2020 році між КСУ і Президентом України. Президент як посадова особа обов'язково має бути юридично підзвітним Конституційному Суду України. Президент, в першу чергу, зобов’язаний дотримуватися Конституції нашої держави. 


Отже, Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів. Наглядом за дотриманням Конституції мають опікуватися ці ж 18 суддів. 


Президент України, Сенат та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду за результатами конкурсного відбору. Суддя Конституційного Суду має право призначатися на 9 років без права бути призначеним на повторний строк. За поданням Президента Конституційний Суд ухвалює рішення по конфліктах між владними структурами держави. Подання до Конституційного Суду також може зробити будь-який інший орган державної влади нашої країни. Рішення Конституційного Суду є обов'язковими для виконання на території України і остаточними, таким чином, не можуть бути оскаржені.


Читайте також:  Дуалізм виконавчої влади: змінити не можна, проігнорувати?!


Отже, ми розглянули з вами нову Конституцію. Конституцію, яка насправді має вибудувати ту систему управління, яка історично притаманна українському народу. Конституцію, яка має дати можливість незалежно працювати чотирьом гілкам влади в нашій країні, яка забезпечить можливість широкої дискусії на етапі ухвалення рішень та сприятиме, безумовно, високій виконавчій  дисципліни після того, як рішення вже прийнято.


За положеннями нової Конституції в державі існуватимуть три життєво важливі автономні сили:

  •  – Національний банк України і система напівдержавних та комерційних банків, що перебуває під його впливом і обіймає усі основні проблеми обігу грошей у державі; 
  • Вища рада юстиції та підлеглі їй суди, Прокуратура, Адвокатура та Нотаріат, що забезпечують право особи, організацій та суспільства на справедливість; 
  • Національний науково-дослідницький центр на основі Національної академія наук України разом із галузевими академіями наук, науковими інститутами, лабораторіями, музеями, колекціями, ботанічними садами, заповідними територіями, що створюють знання та уміння суспільства. Вкупі зі самоврядними адміністративно-територіальними одиницями досягається можливість оптимальних конкретизацій планів, завдань та обов’язків українського суспільства.

 

Отже, вище викладене бачення ефективного функціонування системи правосуддя в Україні базується на глибокому, детальному, комплексному аналізі усіх 27 профільних рад колишньої Аграрної партії України та мого особистого міжнародного досвіду.


Вважаю, що саме такий підхід до формування управління державою дасть можливість з тими природними та людськими ресурсами, які є у нашій країні, достатньо швидко реалізувати всі ключові завдання для нашої держави  та підвищити безпеку й заможність наших громадян.


Отже, в цілому нова Конституція сприятиме розвитку нової демократії в рамках розумних регламентів поведінки владних структур та всього нашого суспільства. Таким чином, рецепт ми чітко виписали, питання лише в його впровадженні.

 Загрузка...

Оставьте первый комментарий